Fråvær

Send ein sms til 911 38 560
Skriv namn på eleven, kva trinn ho/han går på og skriv kven meldinga er frå!
Send melding til skulen før klokka 0815!