Kontaktmøte, måndag 26.august kl 18.00

Alle klassekontaktane vert inviterte til kontaktmøte, måndag 26.08.19, kl 18.00.
Dette møtet er eit samarbeidsmøte mellom skuleleiinga, kontaktlærarane og klassekontaktane.
Vi møtest på rom 211 (4. klasse sitt rom, ved kjøkkenet).
Tema for dette møtet vert hovudsakleg planlegging av fyrste foreldremøte og årsplanlegging for trivselskapande aktivitetar for elevane/ klassane.
Innkalling vert sendt til klassekontaktene.

Comments are closed.