Organisering av SFO dette skuleåret

Base 1 er i paviljongen nede på plassen, og er base for 1.klasse. Det er denne basen som har morgonope.
Base 2: Nede i nye paviljongen, base for 2.klasse.
Base 3: Oppe i nyepaviljongen, base for 3.-4.klasse til kl 15.30.
3. og 4.klasse flyttar ned til base 1 kl 15.30.

Vi minner om at foreldre må gå inn på nettet for søkje om plass, og melde om endringar t d i opphaldstid.

Comments are closed.