Barnevakten

FAU og skulen inviterte til to temakveldar med Barnevakten. mellom 80 og 90 foreldre møtte opp. Bodskapen til foreldre frå Barnevakten var: Bry deg, involver deg, set grenser og gje borna dykkar «filter» mot det som møter dei på nettet. Eit godt spørsmål når dagen er over, er: Korleis har du hatt det på nettet i dag?
Gode og hjelpsame nettsider er:
http://www.moava.org/
http://barnevakten.no/

Refleksvest-aksjon

Foreldrene dykkar, elevrådet og alle på skulen oppfordrar dykk til å bli flinke til å bruke refleksvestar. Elevrådet vil gjerne ha ein konkurransen mellom klassane om kven som er flinkaste å bruke refleksvestar i to veker.
Les meir her:
Refleksvestaksjonfebruar2015

Temakveldar med Barnevakten

Onsdag 4.februar skal vi ha temadag om Nettvett på 5.-7.kl. Det er Kjellaug Tonheim Tønnessen frå Barnevakten som skal ha foredrag for kvar av desse klassetrinna i 2 timar. Den same kvelden vert det temakveld for foreldre i 4.-7.klasse. Onsdag 11.februar vil foreldrene i 1.-4.klasse få tilsvarande kurs. Eigen invitasjon vert sendt ut som ranselpost i veke 4.Dette er eit viktig tema som foreldre må engasjere seg i. Vi oppfordrar dykk sterkt til å møte opp.
Desse invitasjonane vert delt ut som ranselpost i veke 4:
Barnevakten4-7Barnevakten1-4

Temakveldar med Barnevakten

Kvardagen til barn og vaksne vert meir og meir digitalisert. Frå tid til annan opplever vi uheldige episodar på sosiale medier. Med dette bakteppet inviterer FAU og skulen til to temakveldar for alle foreldre på Kolltveit skule. Vi har fått kursshaldar frå Barnevakten.http://barnevakten.no/
Onsdag 4.februar vil det bli temakveld for 4.-7.klasseforeldre,
Onsdag 11.februar vil det bli temakveld for 1.-4.klasseforeldre.
Onsdag 4.februar vil alle elevane på 5.-7.klasse få kurs i m a nettvett, også det i regi av Barnevakten.
Vi ber dykk merke dykk datoane allereie no, og oppfordrar alle foreldre til å møte opp. Dette er viktig!
Invitasjon til temakvelden vert sendt ut i veke 4.

Julegåva vår til SOS-barnebyar

Vi takkar alle heimane for kjempeflott oppslutning om vår omvendte adventskalendar. Opplegget som vi brukte i klassane var svært godt og interessant.
Vi sende 21368,50kr til SOS-barnebyar rett før jul.

Julegåve til SOS-barnebyar

Elevane på Kolltveit skule har samla inn vel 20000kr til SOS-barnebyar. Tusen takk til alle heimane og FAU som har gjort sitt for at denne julegåva vart så stor.

Prisregulering i SFO frå januar 2015

Skulesjefen viser til vedtak i kommunestyret 18.12.2014 om gebyr og betalingssatsar for 2015. Etter dette vart prisen i skulefritidsordninga auka.
Ny pris f.o.m. januar 2015:
• Heil plass, f.o.m. 11 t/veka – kr 2360,- pr mnd
• Delt plass, t.o.m. 10 t/veka – kr 1770,- pr mnd

Nedkøyring til skulen

Vi registrerer stor biltrafikk ned til skulen innanfor tidsperioden når det er innkøyring forbudt. Foreldre har og kontakta oss med bekymringar for dette køyremønsteret. Vi ber om at de overheld skiltet med innkøyring forbudt kl 08.00- 15.00. Utkøyring frå skulen skal skje opp skulebakken, ikkje gjennom Bildøybakken.