Fleire Bli- Kjend-aktivitetar

Denne veka er 5. og 6.klasse frå Ekerhovd og Kolltveit skular på Skjærgardsheimen kvar sin dag.
Dette er ein del av Bli-Kjend- opplegget som begge skulane samarbeider om.
Vi håpar dei får gode fellesopplevingar i kystkulturen i Øygarden.

Trivselsprogrammet

Kolltveit skule vidarefører Trivselsprogrammet, basert på Ekerhovd skule sine gode erfaringar.

http://www.trivselsleder.no/no/HJEM/

Bli kjend- aktivitetar saman med Ekerhovd skule

I samband med skulefusjonen til hausten, ynskjer vi å skape gode relasjonar mellom elevane på Kolltveit og Ekerhovd skular allereie i vår. Her finn de oversikt over besøk og gjenbesøk på dei to skulane.

24.april besøkjer 1. og 2. kl frå Kolltveit, 1. og 2.kl på Ekerhovd.
Same dag får 3. og 4. kl her på Kolltveit besøk av 3. og 4.kl frå Ekerhovd.

8.mai får 1. og 2. kl her på Kolltveit besøk av 1. og 2.kl frå Ekerhovd.
Same dag besøkjer 3. og 4. kl frå Kolltveit, 3. og 4.kl på Ekerhovd.

15.mai besøkjer 5. kl frå Kolltveit, 5.kl på Ekerhovd.
Same dag får 6. kl her besøk av 6.klasse frå Ekerhovd.

22.mai besøkjer 6. kl frå Kolltveit, 6.kl på Ekerhovd.
Same dag får 5.klasse her besøk av 5. kl frå Ekerhovd.

05.juni gjer 7. klassane på begge skulane noko saman.

Det går bussar fram og tilbake. Nærare informasjon vil de finne på vekeplanane til dei ulike klassane.