Marco Elsafadi om vaksenrolla

Marco Elsafadi

Kolltveit skule og FAU har gleda av å invitere føresatte og tilsette til eit inspirerande foredrag med Marco Elsafadi. Han skal setje fokus på dei vaksne si rolle i samband med mobbing.

Set av måndag 22.februar, kl 18.00- 19.30. Velkomne i gymsalen på Kolltveit skule.

Her finn de heile invitasjonen som er send som ranselpost i dag.

Invitasjon til foredrag med Marco Elsafadi


19152kr til SOS Barnebyar

I dag har vi sendt totalt 19152kr til SOS- Barnebyar. Det er eit fantastisk resultat av adventsaksjonen vår. Summen inkluderer elevane sin innsats heime i adventstida og FAU sitt overskot frå julefestane. Tusen hjerteleg takk, vi er veldig glade for dette.

SFO-koret på Sartor

SFO-koret representerte Kolltveit skule på ein flott måte ved opninga av julemarknaden på Sartor senter forrige helg. Det er Edith som har hatt ansvaret for koret. Dette var ein veldig kjekk aktivitet både for barn og vaksne, så kven veit? Kanskje startar vi opp med SFO-kor etter nyttår? SFO-kor på Sartor(2)