Siste skuledag

Fredag 21.12.18 skal vi ha tradisjonell juleavslutning for alle elevane i gymsalen kl 9.00.
Det er alltid 4. klasse som markerer at det er solsnu og jul, og at det er siste dagen i 2018 vi er saman på skulen.
Elevane er ferdige på skulen kl 11.10.
Det går to bussar frå skulen kl 11.20.
Begge køyrer til Liaskjeret, og den eine køyrer tilbake over Bildøy.
Det betyr at elevane på 1.-4.trinn som tek bussen heim til Bildøy etter skuletid, får seg ein omveg om Liaskjeret.
Dei vil dermed vere heime litt seinare enn vanleg.
SFO er ope som vanleg til 16.30.

God jul til alle heimane

No går dagane raskt mot solsnu og juleferie.
Vi er heilt klart i julestemning på skulen.
Det blir godt for alle å kjenne at juleroa kjem.
Vi takkar alle heimane for alle møtepunkt vi har hatt i 2018,
takk for godt samarbeid om små og større saker.
Vi ynskjer dykk alle ei riktig god jul,
og vel møtt 3.januar 2019.

Om romsituasjonen neste år og åra framover

Dette er status i saka som har vore dekka i lokalpressa, om romsituasjonen vår.
Slik det ser ut, vil vi klare å huse alle klassane på Kolltveit skule også neste år.
Dei tilsette på skulen har levert eit forslag til korleis romsituasjonen kan løysast, både på kort sikt og på lengre sikt.
Saman med FAU-leiar var vi i møte med skulesjefen, og romsaka er sendt over til eigedomsavdelinga.
Det vil bli gjort ein del mindre endringar i klasserom/ grupperom i sommarferien, slik at det står klart til skulestart hausten 2019.
I løpet av 2019 skal det leggast fram ei sak om ei større utbygging.
Den omhandlar 2 nye klasserom og ny personalavdeling. Dette vil vere ei sak som krev politisk handsaming.
Elevtalsprognosen i år 2035 er 455 elevar i Kolltveit krins.
Innan den tid står det truleg klart eit nytt barneskulesenter på Bildøy.

Adventsamling og adventsgudsteneste.

Fredag 14.12.18 er vi inviterte til adventsgudsteneste i Fjell kyrkje slik tradisjonen har vore i mange år.
Foreldre har rett til å søkje fritak frå skulegudsteneste, les om det her.

Som alternativ til gudsteneste arrangerer vi adventssamling på skulen. Temaet for denne samlinga er «Tradisjonstid». Innhaldet omhandlar vintersolkverv, samband med lys og lystenning, fjøsnissar, mat og tradisjonen med pynting av tre. Charles Dickens si «Ei julefortelling» vert bakgrunn for samtale om verdiane å dele, vere snille med kvarandre og å vere saman.
Påmelding skjer digitalt, frist onsdag 7.12.18.

Ny oppfordring frå FAU og trafikksikringsgruppa:

«Vi i FAU jobber no med å få trafikksikrings gruppa opp å gå. Petter Haug står i spissen for denne gruppa og treng no andre engasjerte foreldre som kan væra med å jobba mot ein tryggare skuleveg og skuleområde. Om nokon har saker som ein meiner bør jobbast med i denne gruppa er da flott om ein tek kontakt med Petter på mail: petter@flowcontrol.no «