SOL

SOL – systematisk observasjon av lesing

Fjell kommune har valt å satse på Systematisk Obervasjon av Lesing som verktøy i leseopplæringa.

SOL er:

  • eit verktøy for å fylgje elevane si leseutvikling
  • eit kompetansehevingsprogram for lærarar
  • eit verktøy for tilbakemelding til elever og foreldre/ føresette
  • godt forankra forskningsmessig
  • ferdig ”infopakke” til foreldre/ føresette

For meir informajon sjå
http://www.sol-lesing.no/