Samarbeidsutvalet (SU)

Medlemar i samarbeidsutvalet, skuleåret 2018- 2019:
Leiar: Gjertrud Soltun (leiar i FAU)
Sekretær: Karin Haugen (rektor)
Andre medlemar: Eva-Linn Kobbeltvedt (FAU), Frode Ekerhovd(FAU), Trine Rotherford (FAU), Line Lie (SFO), Linda T Fjell (lærarane), Anne Lise Hjartåker (andre tilsette), Charlotte Persson.
Olav Kobbeltvedt møter for kommunen, med Benjamin Nyborg som vara

Referat:
Skuleåret 2018-2019:
SU0619
SU16.10.18
SU0219

Skuleåret 2017-2018:
SU080518
SU150118
SU30.10.17

Eldre referat:
Januar 2017
November 2016
Oktober 2016
mai2016
februar2016
desember2015
oktober2015
mai2015
januar2015
desember2014
oktober2014
SUoktober13
november13
januar2014
mars2014
mai2014
juni2014