Dagsrytme

Frå skuleåret 2019/ 2020 er opningstidene ved SFO slik:
Heil plass: Kl 7.00- 16.30.
SFO opnar kl 7.00 kvar morgon, og stengjer kl 16.30.
Opphaldstida på halv plass i SFO er endra frå i fjor, og er no:
Delt plass på SFO for barn i 1. og 2.kasse vert:
Etter skuletid til kl 15.00
Før skuletid frå kl 7.30 og etter skuletid til kl 14.00.
Delt plass for barn i 3. og 4.klasse vert:
Etter skuletid til kl 15.30.
Før skuletid frå kl 7.30 og etter skuletid til kl 14.30.

Base 1: 1.klasse-/ sfobygget
Base 2: Nede i nye paviljongen
Base 3: Oppe i nye paviljongen

DAGSRYTME
Morgonope i Base 1, kvar dag:
Kl 07.00 vi opnar med roleg leik
Kl 07.55 frukost
Kl 08.30 kan barna gå til klasseromma

Etter undervisninga:
BASE 1 og BASE 2: Måndag, onsdag, torsdag og fredag:
Kl 13.10: Oppstart med fri leik inne/ ute.
Tysdag:
Kl 12.30: Fri leik inne/ute
Måltid kvar dag: kl. 14.00
Etter måltidet, fri leik og aktivitetar inne/ ute alle dagar.
BASE 3:
Måndag, onsdag:
Kl 14.10: Oppstart med fri leik inne/ ute
Tysdag kl. 12.30: Fri leik inne/ ute
Torsdag og fredag:
Kl 13.10: Fri leik inne/ ute
Måltid: Måndag og onsdag: kl. 14.30, tysdag og fredag: kl. 14.00

Ettermiddagsope til kl 16.30 på Base 1 og Base 2