Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar Ragnhild Fjæreide Fyllingen
Skuleåret 2019/ 2020:
Helsesjukepleiar vil vera tilstade tirsdag og torsdag, og fredag i partalsveker
Desse dagane er helsesjukepleiar ikkje tilstade:
Tirsdag 03.09
Torsdag 17.10
Torsdag 28.11
Fredag 29.11
Kjem etter lunsj: fre 23.08, tirs 17.09, tirs 3.10, tirs 12.11.

Datoar for vaksinering skuleåret 2019/2020
Tirsdag 10.09.19: HPV dose 1, 7.trinn.
Torsdag 26.09.19: DTP 2. trinn.
Tirsdag 22.10.19: MMR 6.trinn.
Torsdag 26.03.19: HPV dose 2, 7.trinn.

Datoar for vekt/høyde 3.kl:
Tirsdag 05.11 og torsdag 07.11

Datoar for undervisning:
Tirsdag 19.11: Kostundervisning 4 trinn

Skulehelsetenesta tilbyr:
– Deltaking i inntil 4 ZIPPY timar på 1.trinn.
– Måling av vekt/høgde av alle elevar på 3.trinn.
– Kostundervisning 4.trinn.
– Psykisk helse undervisning 5.trinn
– Pubertetsundervisning jenter 5. trinn.
– Pubertetsundervisning gutar 6. trinn.
– Undervisning om alkohol og tobakk 7.trinn.
– Samtalar med elevar
– Samtalar med foreldre
– Deltaking i grupper som kjem elevane si helse til gode.

Ta gjerne kontakt dersom de er bekymra for elevar og tenker helsesjukepleiar kan hjelpa.
Helsesjukepleiar: Ragnhild Fjæreide Fyllingen
Jobb mob. 48002746
Straume helsestasjon: 55 09 68 10

Barnevaksinasjonsprogrammet: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,4537:1:0:0:::0:0

Hodelus og skadedyr;
:http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5565:0:15,122

Skulevegring; http://www.vfb.no/xp/pub/mx/filer/WEB_Nr17_skolevegring.pdf

Sengevæting; http://www.torrhelenatten.no/

Zippys Venner; http://www.psykiskhelseiskolen.no/default2.asp?id=1434

Helsestasjon for ungdom; https://www.fjell.kommune.no/Tjenester/Tenestebeskrivelser/Helsestasjon-for-ungdom/

www.ung.no

www.klara-klok.no