Helsesjukepleiar

Ragnhild Fjæreide Fyllingen er helsesjukepleiar på Kolltveit skule.