Øvingslærarar

Skuleåret 2019/ 2020 har vi ein praksislærarar. Det er Anne Helen Skjold Wiig, ho er kontaktlærar for 7.kl.
Vi er praksisskule for NLA lærarhøgskulen.