Velkommen til Misje skule

Misje skule er ein fådelt skule som ligg på øya Misje, nord i Fjell kommune. Elevane ved skulen kjem frå øyane Turøy og Misje. Misje skule freistar å vere ein kreativ, spennande og litt annleis skule!


God sommar!!!

Misje skule ynskjer alle elevar og foreldre ein riktig god sommar!!! Vi ynskjer også nye og gamle elevar velkomen til nytt skuleår, onsdag 16.august.

Innføringskurs i Olweusprogrammet for nytilsette

Innforingskursdeltakarar 2016Denne flotte gjengen var torsdag 15. september på innføringskurs i Olweusprogrammet for nytilsettte. Her var alle skulane i område nord (Knappskog, Landro, Ågotnes og Misje), som er sertifiserte Olweusskular, representerte.

Innhaldet i kurset er ein gjennomgang av bakgrunn, målsetting og hovudprinsippa i programmet, samt å gjere deltakarane i stand til å nytte seg av dei ulike verktøya programmet har.

Skulefrukt og skulemjølk.

Det er no opna for bestilling av skulefrukt og skulemjølk, for skuleåret 2016-2017.

Bestilling av skulefrukt kan gjerast på www.skolefrukt.no

Bestilling av skulemjølk kan gjerast på www.skolemelk.no

Prisregulering i SFO f.o.m 2017

Etter vedtak i kommunestyret  vert det prisregulering i SFO f.o.m august 2017.

Dei nye satsane i SFO vert som følgjer;
Heil plass; f.o.m 11 timar/veke; kr 2480.- pr.mnd.
Ettermiddagsplass; t.o.m 10 timar/veke; kr 1870.- pr.mnd.

Morgonplass (før skuletid); kr.920

Det er søskenmoderasjon på 25% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3. Ordninga gjeld på tvers av barnehage og SFO