Velkommen til Misje skule

Misje skule er ein fådelt skule som ligg på øya Misje, nord i Fjell kommune. Elevane ved skulen kjem frå øyane Turøy og Misje. Misje skule freistar å vere ein kreativ, spennande og litt annleis skule!


Kartlegg helse- og levekår for barn og unge

Undersøking for barn og ungeI november/desember gjennomfører kommunane Fjell, Askøy, Sund og Øygarden ei undersøking av helse- og levekåra for barna i desse kommunane.

Undersøkinga vert gjennomført for elevane i femte til 10. årstrinn på alle skulane i Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Også dei føresette til desse elevane er med på undersøkinga. I Askøy vert undersøkinga retta mot elevar frå femte til sjuande årstrinn og føresette.

Undersøkinga vert sendt elektronisk til foreldre og barn med e-post, It´s learning og SMS. Dei føresette må samtykkja til at barna deira kan delta.

Her finn du meir informasjon.

Innføringskurs i Olweusprogrammet for nytilsette

Innforingskursdeltakarar 2016Denne flotte gjengen var torsdag 15. september på innføringskurs i Olweusprogrammet for nytilsettte. Her var alle skulane i område nord (Knappskog, Landro, Ågotnes og Misje), som er sertifiserte Olweusskular, representerte.

Innhaldet i kurset er ein gjennomgang av bakgrunn, målsetting og hovudprinsippa i programmet, samt å gjere deltakarane i stand til å nytte seg av dei ulike verktøya programmet har.

Skulefrukt og skulemjølk.

Det er no opna for bestilling av skulefrukt og skulemjølk, for skuleåret 2016-2017.

Bestilling av skulefrukt kan gjerast på www.skolefrukt.no

Bestilling av skulemjølk kan gjerast på www.skolemelk.no

Prisregulering i SFO f.o.m 2017

Etter vedtak i kommunestyret  vert det prisregulering i SFO f.o.m januar 2017.

Dei nye satsane i SFO vert som følgjer;
Heil plass; f.o.m 11 timar/veke; kr 2480.- pr.mnd.
Delt plass; t.o.m 10 timar/veke; kr 1870.- pr.mnd.

Morgonplass; kr.920