Velkommen til Misje skule

Misje skule er ein fådelt skule som ligg på øya Misje, nord i Fjell kommune. Elevane ved skulen kjem frå øyane Turøy og Misje. Misje skule freistar å vere ein kreativ, spennande og litt annleis skule!


Bruk buss og båt under Sykkel-VM!

Under Sykkel-VM kan du nytta deg av ekstra buss- og båtruter i regi av Fjell kommune.

Laurdag 23. september og sundag 24. september går det ekstrabussar til og frå arrangementssonene på Ågotnes, Kolltveit og Straume. Videre frå Straume til Bergen sentrum går det eigne bussar. På sundag den 24. september går det båtrute mellom Ågotnes og Bergen sentrum.

Billettpris er kr. 30,- pr. reis. Billettar kjøpast elektronisk på førehand. Kjøp billettar her.

Skuleelevar, barn i barnehagane og foreldre har førsterett til å tinga billettar fram til torsdag 14. september klokka 16.00.

Her finn du ekstra bussruter, båtruter og infoblad om Sykkel-VM:

Bli med på Sykkel-VM arrangement søndag 24. september

Bli med på folkefesten når eit av verdas største idrettsarrangement rullar forbi! Søndag 24. september syklar Edwald Boasson-Hagen, Alexander Kristoff og mange andre gode syklistar frå inn- og utland. På kunstgrasbana ved sida av Tranevågen ungdomsskule skal det vere ei fansone med arrangement frå kl. 9 og utover dagen – sjå nettsida til Sykkel i Vest.

Skulane i område nord er invitert til å delta i fansona med innslag/underhaldning på scena og heiing langs løypa. For barneskulane gjeld dette elevar frå 5.-7. klasse. Med tanke på bemanning treng vi informasjon om kor mange elevar frå 5.-7. klasse som kan delta. Vi ber og om at de svarer dersom de ikkje kan delta. Tilbakemeldingsfrist er tysdag 12. September! Alle føresette til elevar i 5.-7. klasse må gje tilbakemelding ved å bruke lenkja:

Registrering for deltaking på skulearrangement i samband med sykkel-vm søndag 24.sept.

Det vil vere ulike aktivitetar i dei ulike fansonane i Fjell kommune. Her er programmet for Ågotnes fansone:
08:30 Oppmøte på friidrettsbanen på Ågotnes stadion. Sjå etter plakat med skulen sitt namn.
09:00 Salgsbodar opnar. Elevinnslag/underhaldning frå scena ved 5.-7. trinn skulane i område nord og Tranevågen ungdomsskule.
09:50 Vi går bort og heiar langs løypa.
10.05 Rittstart frå Rong – vert vist på storskjerm
10:30 Konsert i fansona med Anna og Vilde frå MGP junior
10:50 Felles VM song/dans i fansona med Absence Crew
11:10 Underhaldning i fansona med Apa frå vennebyen
11:50 Konsert i fansona med Hege Turøy
12:00 Oppmøte på friidrettsbanen på Ågotnes stadion. Elevar vert henta av føresette

Elevar frå 1.-4. klasse er sjølvsagt og velkommen i fansonen, men då i følgje med føresette!

NB! Arrangementet i fansonen er eit offentleg arrangement. Det gjeld difor andre reglar for bildetaking og filming enn i skuleregi.

Innføringskurs i Olweusprogrammet for nytilsette

Innforingskursdeltakarar 2016Denne flotte gjengen var torsdag 15. september på innføringskurs i Olweusprogrammet for nytilsettte. Her var alle skulane i område nord (Knappskog, Landro, Ågotnes og Misje), som er sertifiserte Olweusskular, representerte.

Innhaldet i kurset er ein gjennomgang av bakgrunn, målsetting og hovudprinsippa i programmet, samt å gjere deltakarane i stand til å nytte seg av dei ulike verktøya programmet har.

Prisregulering i SFO f.o.m 2017

Etter vedtak i kommunestyret  vert det prisregulering i SFO f.o.m august 2017.

Dei nye satsane i SFO vert som følgjer;
Heil plass; f.o.m 11 timar/veke; kr 2480.- pr.mnd.
Ettermiddagsplass; t.o.m 10 timar/veke; kr 1870.- pr.mnd.

Morgonplass (før skuletid); kr.920

Det er søskenmoderasjon på 25% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3. Ordninga gjeld på tvers av barnehage og SFO