Årsplan

Årsplanen beskriver ”grunnmuren” i arbeidet vårt, kva vi har tru på og kva mål vi setter oss. Planen er eit arbeidsreiskap for personalet og informasjon til foreldre og samarbeidspartnarar om kva barnehagen vår legg vekt på. Grunnlaget for arbeidet vårt ligger i barnehageloven, rammeplan for barnehagen og Fjell kommune sine vedtekter samt mål og strategiplan for Fjell kommune. Barnehagens formål og innhald er nedfelt i ”Lov av 17. juni 2005 nr 64 om barnehager”.

Årsplan for 2019-2020 (PDF)