De Utrolige Årene

Barnehagen har deltatt i eit barnehageprogram som heiter ”Dei utrulege åra”. Det er eit program for å auke barna sin sosiale kompetanse, betre samarbeid barnehage og heim, god gruppeleiing frå vaksne og finne ein felles plattform i barnehagen Les meir om Duå her.

Læringspyramide

Læringspyramide