Dino

t er eit DUÅ program for førskulebarn som har som mål å styrke barna sin emosjonelle og sosiale kompetanse, samt å styrke barna sitt sjølvbilete og oppleving av meistring.

Ved hjelp av samtaler, filmsnuttar, ulike aktivitetar og handdukker lærer vi oss:

  • Korleis bli kjend med og sette ord på følelsar hos seg sjølv og andre
  • Ferdigheiter for problemløysing , konfliktløysing og sinnemeistring
  • Å lytte, vente på tur, dele, hjelpe andre, samarbeide og gi kvarandre komplimenter.

Dina dinosaur er sjefen for dinoskulen . Willy lærer oss å løyse problem Mari lærer oss korleis vi kan hjelpe andre og ta kontakt på ein god måte. Lilleskillpadde lærer oss kva vi skal gjere når vi vert sint.

Figurene på Dinoskulen