Praktisk info

Åpningstid
Kl. 07.00-16.30

Matpenger
Matpenger pr.måned, 11 måneder i året:

  • 5 d/u: 250 kr
  • 4 d/u: 200 kr
  • 3 d/u: 150 kr

Dagsrytmen
07.00 Barnehagen åpner
08.30 Frokost
09.00 Frilek
10.00 Utetid for de minste, aktiviteter/tur/prosjekt for de eldste
11.00 Samlingsstund
11.30 Lunsj
12.00
-14.30 Hvile for de minste/utetid for de eldste     
14.30 Ettermiddagsmåltid
16.30 Barnehagen stenger