SU

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehage og foreldrene, og er ifølge forskriftene til barnehageloven et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for partene som på ulike måter har et ansvar for drift og innhold.

I Svingen barnehage sitter følgende personer i Su:

Leder: Katrine Farestvedt; katrine.k.farestvedt@gmail.com (Myrtel og Fjellrose)

Nestleder: Solfrid Bakke; solfridbakke@hotmail.com (Turte og Storm)

Vara: Stine Krauss; s-krauss@online.no (Fjellrose)

Vara: Hege Nygård; hege@acos.no (Myrtel)

Av personalet:

  • Inger Lise Bø, pedagogisk leder på Fjellrose; inger.bo@fjell.kommune.no 
  • Ida Beate Vik, barnepleier på Turte; ida.vik@fjell.kommune.no
  • Monica Beathe Vindenes, styrer; monica.vindenes@fjell.kommune.no

Dersom dere har saker som skal opp i Su så ønskes de skriftlig på melding til Su-representantene.