Velkomen til Tellnes skule

Tellnes skule er barneskulen for bygdene lengst sør i Fjell kommune på Sotra: Kallestadvik, Kallestad, Trengereid, Dala, Tellnes og Haganes.

Skulen ligg ved RV 555, som går sørover til Sund kommune. Den mykje trafikkerte og farlege skulevegen gjer at dei fleste borna på Tellnes skule får gratis skuleskyss til og frå skulen.


Skulestart, hausten 2017

Første skuledag for elevane er onsdag 16. august.
Alle klassane møter kl. 08.45 i gymsalen.
1. klasse sluttar kl. 11.30, 2.-7. kl. sluttar kl. 13.40.  Sfo er open frå kl. 11.30.

VEL MØTT!

Bilderesultat for skolebarn tegning

Saman mot mobbing – kveldsarrangement for foreldre – ons 15. februar

Trygg i Fjell arrangerer kveldsarrangement for foreldre onsdag 15. februar kl 18.00 – 20.00 i Sotra Arena

Programmet ser slik ut:

Del 1.   Oppfølging av BRUK HUE- foredraget som elevane har hatt tidlegare same dag. Internett og andre sosiale medium er utfordrande arenaer både for barn og vaksne og vi treng å vera oppdatert på kva som skjer.

Del 2.  Panelsamtale etter modell av Debatten på NRK1. Marco Elsafadi vil  leie panelsamtalen.

    • Del 1. Erik Hanøy og Aleksander Solaat Rødland vil dele sine erfaringar med mobbing
    • Del 2. TRYGG I FJELL – arbeid med mobbing i Fjell kommune, erfaringar frå idrett, barnehage og skule.
  • Del 3. Ekspertpanel: Mobbeombod i Hordaland Mari-Kristine Morberg, leiar i Olweusgruppa i Bergen Andrè Baraldsnes, leiar i Kors på halsen Nelly Kongshaug, frå Barnevakten Kjellaug Tonheim Tønnesen og vår eigen Guttorm Helgøy.

Parkering Vi oppmodar alle om å vere tidleg ute, og oppmodar til kompiskjøring og parkering i kystbygarasjen (det tar 5 minutt å gå til Sotra arena).

Arrangementet er gratis, og det er inga påmelding.

Bygging av ballbingen er i gong!

Laurdag 19. november gjekk «startskuddet». Regnet stoppa ikkje ein gjeng med dugnadsforeldre i å starte opp arbeidet med ballbingen. Den er venta ferdigmontert ei av dei første helgene i desember. Vi gler oss, både elevar og personale.

ballbinge

Kartlegg helse- og levevilkår for barn og unge

Undersøking for barn og ungeI november/desember gjennomfører kommunane Fjell, Askøy, Sund og Øygarden ei undersøking av helse- og levekåra for barna i desse kommunane.

Undersøkinga vert gjennomført for elevane i femte til 10. årstrinn på alle skulane i Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Også dei føresette til desse elevane er med på undersøkinga. I Askøy vert undersøkinga retta mot elevar frå femte til sjuande årstrinn og føresette.

Undersøkinga vert sendt elektronisk til foreldre og barn med e-post, It´s learning og SMS. Dei føresette må samtykkja til at barna deira kan delta.

Her finn du meir informasjon.