Velkomen til Tellnes skule

Tellnes skule er barneskulen for bygdene lengst sør i Fjell kommune på Sotra: Kallestadvik, Kallestad, Trengereid, Dala, Tellnes og Haganes.

Skulen ligg ved RV 555, som går sørover til Sund kommune. Den mykje trafikkerte og farlege skulevegen gjer at dei fleste borna på Tellnes skule får gratis skuleskyss til og frå skulen.


Foreldreundersøkelse

Som dere kanskje har sett i avisene den siste tiden, så har Komité for drift og forvaltning i Fjell kommune fremmet forslag om flytting av elevene på Tellnes skule til Skogsvåg skule i Sund f.o.m. høsten 2018. Her er ingenting sikkert. Men en ting som er sikkert – er at fremtiden til Tellnes skule er usikker.

Vi i FAU ved Tellnes skule ønsker å få et rett bilde av hva foreldre/foresatte mener om denne saken. Så her er et avkrysningsskjema som vi ønsker at alle svarer på. Ett svar pr. husstand. Frist tirsdag 14. november kl. 15.00. 

Hilsen FAU ved Tellnes skule

Klikk her for å svare på undersøkelsen

Bruk buss og båt under Sykkel-VM!

Under Sykkel-VM kan du nytta deg av ekstra buss- og båtruter i regi av Fjell kommune.

Laurdag 23. september og sundag 24. september går det ekstrabussar til og frå arrangementssonene på Ågotnes, Kolltveit og Straume. Videre frå Straume til Bergen sentrum går det eigne bussar. På sundag den 24. september går det båtrute mellom Ågotnes og Bergen sentrum.

Billettpris er kr. 30,- pr. reis. Billettar kjøpast elektronisk på førehand. Kjøp billettar her.

Skuleelevar, barn i barnehagane og foreldre har førsterett til å tinga billettar fram til torsdag 14. september klokka 16.00.

Her finn du ekstra bussruter, båtruter og infoblad om Sykkel-VM:

Bli med på Sykkel VM-arrangement søndag 24. sept. 2017

Bli med på folkefesten når eit av verdas største idrettsarrangement rullar forbi!

Søndag 24. september syklar Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff saman med resten av verdas beste syklistar forbi Kolltveit! Rundt rundkøyringa ved Kolltveit-tunellen og på golfbana skal det vere ei fansone med arrangement frå kl. 9.00 og utover dagen. Les meir på heimesida til Sykkel i Vest.

Alle skulane i Fjell er inviterte til å delta i denne store hendinga. Ulveset, Kolltveit og Tellnes skular skal delta i fansona på Kolltveit med heiing langs løypa, og innslag og underhaldning på scena. For barneskulane gjeld dette elevar frå 5.-7. klasse.

Program for Kolltveit

Her finn du oppdatert program for fansona på Kolltveit søndag 24.09.17.

Oppmøte søndag 24. september

Elevane frå Tellnes skule møter på Kolltveit skule kl 9.00. Møt nede på skuleplassen – Plakat merka Tellnes skule. Der i frå går vi samla til vårt reserverte område på sørsida av inngangen til Kolltveit-tunellen. Vi får orkesterplass til syklistane når dei susar forbi oss, så her er den beste plassen for heiing. Når syklistane har passert oss, opnar underhaldinga på scena inne på golfbana. Kl. 12.15 går vi tilbake til Kolltveit skule, og elevane vert henta der av føresette.

Påmelding

Med tanke på bemanning treng vi informasjon om kor mange elevar frå 5.-7. klasse som kan delta. Vi ber om at alle svarer, også dersom de ikkje skal delta. Tilbakemeldingsfrist er søndag 10. september!

Alle føresette må gi tilbakemelding ved å klikke her

eller bruk denne Qr koden og logg på med FEIDE saman med eleven:

Anna informasjon

Vi opnar for påmelding torsdag 6. september. Elevar frå 1. – 4. klasse er velkomne i fansonen, men då i følgje med føresette!

Informasjon om bildetaking

NB! Arrangementet i fansonen er eit offentleg arrangement. Det gjeld difor andre reglar for å ta bilete og å filme, enn i skuleregi.

Planleggingsdag 11. september

Tellnes skule er ein av skulane i Fjell som vert nytta som vallokale i samband med stortingsvalet 2017. Vi er blitt oppfordra til å flytte planleggingsdagen
22. september til 11. september.

Skulestart, hausten 2017

Første skuledag for elevane er onsdag 16. august.
Alle klassane møter kl. 08.45 i gymsalen.
1. klasse sluttar kl. 11.30, 2.-7. kl. sluttar kl. 13.40.  Sfo er open frå kl. 11.30.

VEL MØTT!

Bilderesultat for skolebarn tegning

Saman mot mobbing – kveldsarrangement for foreldre – ons 15. februar

Trygg i Fjell arrangerer kveldsarrangement for foreldre onsdag 15. februar kl 18.00 – 20.00 i Sotra Arena

Programmet ser slik ut:

Del 1.   Oppfølging av BRUK HUE- foredraget som elevane har hatt tidlegare same dag. Internett og andre sosiale medium er utfordrande arenaer både for barn og vaksne og vi treng å vera oppdatert på kva som skjer.

Del 2.  Panelsamtale etter modell av Debatten på NRK1. Marco Elsafadi vil  leie panelsamtalen.

    • Del 1. Erik Hanøy og Aleksander Solaat Rødland vil dele sine erfaringar med mobbing
    • Del 2. TRYGG I FJELL – arbeid med mobbing i Fjell kommune, erfaringar frå idrett, barnehage og skule.
  • Del 3. Ekspertpanel: Mobbeombod i Hordaland Mari-Kristine Morberg, leiar i Olweusgruppa i Bergen Andrè Baraldsnes, leiar i Kors på halsen Nelly Kongshaug, frå Barnevakten Kjellaug Tonheim Tønnesen og vår eigen Guttorm Helgøy.

Parkering Vi oppmodar alle om å vere tidleg ute, og oppmodar til kompiskjøring og parkering i kystbygarasjen (det tar 5 minutt å gå til Sotra arena).

Arrangementet er gratis, og det er inga påmelding.