Velkommen til Tranevågen ungdomsskule

Tranevågen ungdomsskule opna hausten 2010. Skulen er ein baseskule med ulike romløysningar. Kvart trinn har eigen base og eigen avdelingsleiar. For tida har skulen 387 elevar og eit personale på 80. Vi har mottaksgruppe for framandspråkeleg elevar i ungdomsskulealder, og får elevar frå heile Fjell kommune.


Prosjekt Erasmus+ «The Bridge»

10. trinn er i samarbeid med skular i sju ulike europeiske land.

I veke 13 skal seks elevar og tre lærarar til Newcastle, England.  Tema er musikk/drama, og opphaldet er på ein leirskule.

I veke 16 skal seks elevar og to lærarar til Slovenia.  Der skal vi møte elevar og lærarar frå Kroatia.

Ymse info

Skulerute 2016-2017

April          – 10. – 17.04 påskeferie
Mai            – 01. Offentleg høgtidsdag
–                  17. Grunnlovsdag
–                  25. Kristi himmelfartsdag
–                  26. Elevfri
Juni           – 05. Andre pinsedag
–                  23. Siste skuledag

Sjå skuleruta for neste år med endringar under Skulerute