Velkommen til Tranevågen ungdomsskule

Tranevågen ungdomsskule opna hausten 2010. Skulen er ein baseskule med ulike romløysningar. Kvart trinn har eigen base og eigen avdelingsleiar. For tida har skulen 413 elevar og eit personale på 80. Vi har mottaksgruppe for framandspråkeleg elevar i ungdomsskulealder, og får elevar frå heile Fjell kommune.


UNG – 2019

Prosjektveka vår er i gang!

Frå fredag 15.02 – torsdag 21.02 skal alle elevane ha all si undervisning i valfaggruppene sine. Informasjon om timeplanar og ulike aktivitetar kjem frå kontaktlærarar og valfagslærarar.

Torsdag 21.februar frå kl. 18.00, inviterer Tranevågen Ungdomsskule til UNG-framsyning i Sotra arena. Alle valfaga vil presentere litt kva dei arbeider med i første del, og så gir vi scenen og merksemda til valfaget «Sal og scene» som vil gi deira bidrag i form av eit show. Forestillinga har fått namnet «Ein merknad kjem sjeldan åleine – ein slags skulemusikal».

Elevane er godt i gong med førebuinga til arrangementet, og det vi ser så langt lovar godt for resultatet. Vi gler oss!

Produksjon av varer og tenester sel pizzabaguetter, vårruller og wraps med kylling eller falafel før forestilling.

Det vert og sal av produkter fra Design og redesign.

Betaling med kort, vipps eller kontanter

I år kan du kjøpe billett digitalt, men det blir og mogeleg å kjøpe billett i administrasjonen ved skulen eller inngongen. Prisen som skal dekke utgifter til sceneanlegget og andre arrangementkostnader er sett til 120 kr i år.

Du kan kjøpe billettar her; https://tikkio.com/tickets/8605-ung-2019

Framsyninga torsdag er obligatorisk for alle elevane, og dermed får alle avspasering fredag 22.02.

Kantina

Det er no mulig å få kjøp klippekort i kantina. Kortet vil koste kr. 225,-. Klippa er på kr 5,-  og kr 10,-  og brukes i staden for kontanter.

Elevar og lærarar frå Tranevågen imponerte i Oslo

Dyktige elevar frå 9. og 10.trinn, saman med to av sine lærarar representerte Fjell kommune på Deep Learning-konferansen i Oslo. Vi som skule er imponert over dei dyktige og reflekterte elevane og lærarane våre.

Det var spente elevar og lærarar som entra podiet på samlingen til Deep Learning society i Oslo 30. oktober. Dei var utfordra til å seie noko korleis Tranevågen ungdomsskule arbeider for å få til ei undervisning der elevane får ei varig og djupare læring i sine timar. Elevane Isak Silde Feste og Thomas Mikal Hornes fra 9. trinn, Oliver Toft og Thea Omland Dyrøy frå 10.trinn, var saman med to av lærarane sine, Wenche Langva Fjell og Siri Anita Lilletveit, klare på korleis Tranevågen driv undervisning som skal hjelpe elevane med å utvikle kunnskap og ferdigheter dei vil trenge i framtida.

Vi er stolte av det dei formidla til 10 andre kommunar om kva som er fordelane med at dei blir utfordra til å vere aktive og hjelpa kvarandre til å få best mogleg læring. Dei formidla tydeleg at det å klare å sjå samanhengar på tvers av fag, sjå ting frå ulike perspektiv og at alle får sjansen til å komme med sine svar på opne oppgåver, gir opplevinga av både meistring og læring.

Tranevågen er, saman med dei andre skulane i Fjell, med på å utvikle ein praksis der elevane får ein kompetanse som dei vil trenge for framtida. Dei får ikkje berre ein kompetanse i faga, men får og reiskapar som dei nytta når dei må lære noko nytt på eigen hand. Det vil vere viktig i ei verd som utviklar seg raskt.

dig

Unicef-runden

Onsdag 20.juni kl 11-13. arrangerer vi Unicef-runden på Tranevågen ungdomsskule. I den forbindelse vil vi invitere foresatte, næringsliv og andre til å sponse, møte opp på tribuner og heie frem elevene rundt løpebanen på Ågotnes. Pengene som samles inn, gir afrikanske barn skolegang og håp om en bedre fremtid.

Tranevågen for Somalia

Tranevågen ungdomsskule har hatt innsamlingsaksjon, og fått inn 10 000 kr til nødhjelp på grunn av tørke og vassmangel til Somalia.

Det er bestemt at Kirkens Nødhjelp, som driv hjelpearbeid i området, skal få desse pengane.  Kirkens Nødhjelp er særleg engasjert i å gje reint og stabilt vatn til alle.

Les meir…

Nye leiarar ved Tranevågen

Johnny Eide går av med pensjon frå og med 01.08.17.  Rune Golf har takka ja til denne stillinga frå same dato.  Vi ynskjer han velkommen til skulen!

Kjersti Hatletun Andersen, som har vore lærar ved skulen, er tilsett som ny avdelingsleiar etter at Brynhild Enerhaug blir pensjonist.  Ho har no eit engasjement ho ynskjer å fullføre i Bergen kommune, og tek til 01.01.18.  Fram til den tid vil det bli tilsett ein konstituert avdelingsleiar.