Velkommen til Tranevågen ungdomsskule

Tranevågen ungdomsskule opna hausten 2010. Skulen er ein baseskule med ulike romløysningar. Kvart trinn har eigen base og eigen avdelingsleiar. For tida har skulen 413 elevar og eit personale på 80. Vi har mottaksgruppe for framandspråkeleg elevar i ungdomsskulealder, og får elevar frå heile Fjell kommune.


Kantina

Det er no mulig å få kjøp klippekort i kantina. Kortet vil koste kr. 225,-. Klippa er på kr 5,-  og kr 10,-  og brukes i staden for kontanter.

Elevar og lærarar frå Tranevågen imponerte i Oslo

Dyktige elevar frå 9. og 10.trinn, saman med to av sine lærarar representerte Fjell kommune på Deep Learning-konferansen i Oslo. Vi som skule er imponert over dei dyktige og reflekterte elevane og lærarane våre.

Det var spente elevar og lærarar som entra podiet på samlingen til Deep Learning society i Oslo 30. oktober. Dei var utfordra til å seie noko korleis Tranevågen ungdomsskule arbeider for å få til ei undervisning der elevane får ei varig og djupare læring i sine timar. Elevane Isak Silde Feste og Thomas Mikal Hornes fra 9. trinn, Oliver Toft og Thea Omland Dyrøy frå 10.trinn, var saman med to av lærarane sine, Wenche Langva Fjell og Siri Anita Lilletveit, klare på korleis Tranevågen driv undervisning som skal hjelpe elevane med å utvikle kunnskap og ferdigheter dei vil trenge i framtida.

Vi er stolte av det dei formidla til 10 andre kommunar om kva som er fordelane med at dei blir utfordra til å vere aktive og hjelpa kvarandre til å få best mogleg læring. Dei formidla tydeleg at det å klare å sjå samanhengar på tvers av fag, sjå ting frå ulike perspektiv og at alle får sjansen til å komme med sine svar på opne oppgåver, gir opplevinga av både meistring og læring.

Tranevågen er, saman med dei andre skulane i Fjell, med på å utvikle ein praksis der elevane får ein kompetanse som dei vil trenge for framtida. Dei får ikkje berre ein kompetanse i faga, men får og reiskapar som dei nytta når dei må lære noko nytt på eigen hand. Det vil vere viktig i ei verd som utviklar seg raskt.

dig

Unicef-runden

Onsdag 20.juni kl 11-13. arrangerer vi Unicef-runden på Tranevågen ungdomsskule. I den forbindelse vil vi invitere foresatte, næringsliv og andre til å sponse, møte opp på tribuner og heie frem elevene rundt løpebanen på Ågotnes. Pengene som samles inn, gir afrikanske barn skolegang og håp om en bedre fremtid.

Tranevågen for Somalia

Tranevågen ungdomsskule har hatt innsamlingsaksjon, og fått inn 10 000 kr til nødhjelp på grunn av tørke og vassmangel til Somalia.

Det er bestemt at Kirkens Nødhjelp, som driv hjelpearbeid i området, skal få desse pengane.  Kirkens Nødhjelp er særleg engasjert i å gje reint og stabilt vatn til alle.

Les meir…

Nye leiarar ved Tranevågen

Johnny Eide går av med pensjon frå og med 01.08.17.  Rune Golf har takka ja til denne stillinga frå same dato.  Vi ynskjer han velkommen til skulen!

Kjersti Hatletun Andersen, som har vore lærar ved skulen, er tilsett som ny avdelingsleiar etter at Brynhild Enerhaug blir pensjonist.  Ho har no eit engasjement ho ynskjer å fullføre i Bergen kommune, og tek til 01.01.18.  Fram til den tid vil det bli tilsett ein konstituert avdelingsleiar.

Demokratikonferanse

«28. til 30. mars var tre av elevene våre fra 9. trinn i Oslo og på Utøya sammen med en lærer. Formålet med reisen var at de deltok på konferanse om dialog, demokratisering og for å forebygge hatefulle ytringer.

Konferansen er et sammarbeid mellom Det Europeiske Wergeland Centeret og Raftostiftelsen i Bergen. Deltakerne fikk delta på og fikk lære hvordan man gjennomfører praktiske øvelser for hvordan diskutere og reflektere rundt standpunkt som kan være kontroversielle. Elevene som deltok skal i løpet av våren 2017 rundt i alle klassene på 9. trinn for å fortelle om turen og gjennomføre noen av øvelsene de lærte på Utøya.»