Velkommen til Tranevågen ungdomsskule

Tranevågen ungdomsskule opna hausten 2010. Skulen er ein baseskule med ulike romløysningar. Kvart trinn har eigen base og eigen avdelingsleiar. For tida har skulen 387 elevar og eit personale på 80. Vi har mottaksgruppe for framandspråkeleg elevar i ungdomsskulealder, og får elevar frå heile Fjell kommune.


Demokratikonferanse

«28. til 30. mars var tre av elevene våre fra 9. trinn i Oslo og på Utøya sammen med en lærer. Formålet med reisen var at de deltok på konferanse om dialog, demokratisering og for å forebygge hatefulle ytringer. Konferansen er et sammarbeid mellom Det Europeiske Wergeland Centeret og Raftostiftelsen i Bergen. Deltakerne fikk delta på og fikk lære hvordan man gjennomfører praktiske øvelser for hvordan diskutere og reflektere rundt standpunkt som kan være kontroversielle. Elevene som deltok skal i løpet av våren 2017 rundt i alle klassene på 9. trinn for å fortelle om turen og gjennomføre noen av øvelsene de lærte på Utøya.»

Nei til mobbing

Elevrådet har gått i spissen for ein aksjon mot mobbing.  Fredag 7. april skal 8. og 9. trinn sjå haldningsskapande film og diskutere i klassane siste timane.  Dagen blir avslutta med ein huskonsert, før vi seier God påske!

Tranevågen for Somalia

Torsdag 30. mars heldt morsmålslærar i somali, Abdullahi Ali Ishak, og «WayForward» ved Richard Kiwanuka ein informasjonsforelesning til alle elevane på skulen om svoltkatastrofen som utspelar seg i Aust-Afrika.

Tirsdag og torsdag kl. 11.00-11.30 er det sal av kaker, onsdag vafler og fredag blir det sal av tradisjonell somalisk mat i kantina.  I tillegg blir det ståande ei bøsse i kantina. Den kan alle legge pengar i. Alt er til inntekt til «WayForward», ein frivillig organisasjon som sørgjer for at pengane når fram til dei som treng det.

Det kan setjast inn pengar på «WayForward» sin konto 8601 73 21015.

Elevane får ein brosjyre om aksjonen.

Køyring av elevar

Vi ser at det til tider er trafikkfarlege situasjonar i samband med skulestart og skuleslutt. Bussar, elevar og tilsette som går, tilsette som køyrer og føresette som køyrer barna sine gjer at trafikkbiletet er uklart.

Derfor har vi bestemt at elevane heretter blir sette av og henta ved parkeringsplass Ågotneshallen.

Prosjekt Erasmus+ «The Bridge»

10. trinn er i samarbeid med skular i sju ulike europeiske land.

I veke 13 skal seks elevar og tre lærarar til Newcastle, England.  Tema er musikk/drama, og opphaldet er på ein leirskule.

I veke 16 skal seks elevar og to lærarar til Slovenia.  Der skal vi møte elevar og lærarar frå Kroatia.

Ymse info

Skulerute 2016-2017

April          – 10. – 17.04 påskeferie
Mai            – 01. Offentleg høgtidsdag
–                  17. Grunnlovsdag
–                  25. Kristi himmelfartsdag
–                  26. Elevfri
Juni           – 05. Andre pinsedag
–                  23. Siste skuledag

Sjå skuleruta for neste år med endringar under Skulerute