Tranevågen for Somalia

Tranevågen ungdomsskule har hatt innsamlingsaksjon, og fått inn 10 000 kr til nødhjelp på grunn av tørke og vassmangel til Somalia. Det er bestemt at Kirkens Nødhjelp, som driv hjelpearbeid i området, skal få desse pengane.  Kirkens Nødhjelp er særleg engasjert i å … Les meir…

Nye leiarar ved Tranevågen

Johnny Eide går av med pensjon frå og med 01.08.17.  Rune Golf har takka ja til denne stillinga frå same dato.  Vi ynskjer han velkommen til skulen! Kjersti Hatletun Andersen, som har vore lærar ved skulen, er tilsett som ny … Les meir…