Demokratikonferanse

«28. til 30. mars var tre av elevene våre fra 9. trinn i Oslo og på Utøya sammen med en lærer. Formålet med reisen var at de deltok på konferanse om dialog, demokratisering og for å forebygge hatefulle ytringer.

Konferansen er et sammarbeid mellom Det Europeiske Wergeland Centeret og Raftostiftelsen i Bergen. Deltakerne fikk delta på og fikk lære hvordan man gjennomfører praktiske øvelser for hvordan diskutere og reflektere rundt standpunkt som kan være kontroversielle. Elevene som deltok skal i løpet av våren 2017 rundt i alle klassene på 9. trinn for å fortelle om turen og gjennomføre noen av øvelsene de lærte på Utøya.»

Comments are closed.