Framandspråklege elevar

Framandspråklege elevar i ungdomsskulealder får tilbod om norskopplæring ved Tranevågen ungdomsskule.

Ta kontakt med Anne Swensson ( anne.swensson@fjell.kommune.no /5509 7234) ved skulekontoret for å få registrert eleven.

Om innføringsgruppa vår på NAFO sine sider:

http://nafo.hioa.no/grunnskole/nettverk/fokusvirksomheter/tranevagen-ungdomsskole-fjell/asjon om innføringsklassen

Koordinator for Grunnleggande norskopplæring / innføringsgruppa er Renate Landro Lie. E-post : renate.lie@fjell.kommune.no , tlf 5509 6322