Nytt regelverk mot mobbing

Frå 1. august 2017 gjeld eit nytt regelverk om skulemiljø.

Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skulen, som er avgjerande.

Les meir på heimesida til Null mobbing.

Comments are closed.