For føresette

NY NETTSTAD FOR FORELDRE

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no, der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.

foreldrehverdag.no

Søknad om fri – skjema til heimeside

Køyring av elevar til skulen – trafikktryggleik:

Vi minner om at de skal sleppe elevane av ved parkeringsplassen.  Dette gjeld sjølvsagt ikkje dersom eleven har problem med å gå.