Barn sine levekår

Kartlegg helse- og levekår for barn og unge

Undersøking for barn og ungeI november/desember 2016 gjennomførte kommunane Fjell, Askøy, Sund og Øygarden ei undersøking av helse- og levekåra for barna i desse kommunane.

Undersøkinga vart gjennomført for elevane i femte til 10. årstrinn på alle skulane i Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Også dei føresette til desse elevane er med på undersøkinga.

Her finn du meir informasjon.