Læringsøkt

Personalet har arbeidd seg fram til ei målsetjing for korleis alle læringsøktene skal vere.  Vi har laga denne plakaten for å vise alle kva vi ynskjer,  -i alle klasseromma.

Læringsøkt på Tranevågen