MOT

Ein MOT-coach er utdanna av organisasjonen. I klassane arbeider dei alltid to saman.

Elevane som går på Tranevågen møter dei til saman 21 timar i løpet av tre år.

På Tranevågen arbeider lærar Frode Bårdsen og miljøterapeut Lars-Johan Fløisand-Hansen som MOT-coach, saman med Vigdis Taranger.

I 2015 fekk Fjell kommune prisen for beste lokalsamfunn med MOT.