Prosjekt Erasmus+ «The Bridge»

10. trinn er i samarbeid med skular i sju ulike europeiske land.

I veke 13 var seks elevar og tre lærarar til Newcastle, England.  Tema var musikk/drama, og opphaldet var på ein leirskule.

I veke 16 var seks elevar og to lærarar til Slovenia.  Der var dei saman med elevar og lærarar frå Kroatia.

Comments are closed.