Foreldreråd (FAU)

§ 11-4 Foreldreråd ved grunnskular

På kvar grunnskule skal det vere eit foreldreråd det alle foreldre som har barn i skulen er medlemmer.

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skulemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skulen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og

lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

VEDTEKTER FOR FAU VED TRANEVÅGEN UNGDOMSKULE

Lotteritilsynet informerer om smålotteri og offentlig skule

FAU ved Tranevågen ungdomsskule er for skuleåret 2017-2018 sett saman slik:

Leiar:        Karense Bildøy     vara: Renate Grimestad
Nestleiar:  Anita Vindenes     vara:  Jorunn Kårtveit
St.medl:    Anita Berland       vara:  Morten Solsvik
St.medl:    Gunn M. Skår       vara:  Grete Arnsen
St.medl:    Veronica Iveraen  vara:  Mette-Anette Herland
St.medl:    Solveig Dowling    vara:  Margrethe Hauge

 

FAU referat 10.1.2017

FAU referat 14.2.2017

FAU referat 30.05.2017