Samarbeidsutval (SU)

§11-1 Samarbeidsutval ved grunnskular

Ved kvar grunnskule skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vera rektor ved skulen. Elevrepresentanten skal ikkje vere til stades når sakar som er omfatta av teieplikt, blir behandla i samarbeidsutvalet. Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

Samarbeidsutvalet (SU) ved Tranevågen ungdomsskule 2017/2018

Rektor: Rune Golf
Foreldre: Karense Bildøy, Anita Vindenes
Lærar: Lars Kvalem, Vibecke Spjeld
Andre tilsette: Britt Laila Ormevik
Elevar : Madelen Skorgen og Sondre Rushby
Kommunal repr.: Odd Valvatne
Sekretær (utan stemmerett) Trine Omland

SU REFERAT:


Referat SU 01.11.17
Referat SU 22.02.17
Referat SU 22.03.17
Referat SU 31.05.17
Referat SU 23.11.17

Referat SU 10.01.18
Referat SU 14.02.18
Referat SU 21.03.18