Skulerute

 Peikar til skuleruta:

Skulerute 2016 – 2017    Ingen endring i høve til Fjell kommune

Søknad om fri – skjema til heimeside

Skulerute-2017-2018    MED ENDRINGAR i høve til Fjell kommune

Det vert planleggingsdag / fridag for elevane fredag 15.09 og mandag 18.09.2017

Det vert skuledag fredag 22.09 (planleggingsdagen flytta til 15.09) og              søndag 24.09.17 (Sykkel VM)

Første skuledag onsdag 16.08. for 8. trinn
torsdag 17.08. for 9. og 10. trinn