Viktige datoar

Viktige datoer for elevar ved 10.trinn skuleåret 2016/2017

MUNNLEG EKSAMEN

Munnleg eksamen vert fredag 9. juni 2017

Avslutningsfest 21.06. kl. 18.00

 

SKRIFTLEG EKSAMEN 2018

09.05.   Kunngjering fag for elevane
16.05.   Matematikk
25.05.   Engelsk
29.05.   Norsk hovudmål
30.05.   Norsk sidemål