Rådgjevartenesta

Rådgjevartenesta ved skulen:

Sosialrådgjevar / sosiallærar:  ein lærar på kvart steg har sett av tid til arbeid for at elevane skal ha det godt i skulekvardagen.
Skuleåret 2016/17:
8. trinn    Wenche L. Fjell og Solveig T. Midttun
9. trinn    Frode Bårdsen
10. trinn  May Gunn Heimark

Rådgjevar for yrkesval og søknad vid.skule:

Ingrid Larsen  tlf. 55 09 63 05    epost:  ingrid.larsen@fjell.kommune.no

Søknad vid.skule

Lenke for ungdommar om utdannings og yrkesval:

vilbli.no

mittyrke.no

utdanning.no