Velkommen til Ulveset skule

Ulveset skule er ein barneskule som ligg vest på Sotra i Fjell kommune. Sotra er ei langstrakt øy som ligg i Hordaland fylke, like vest for Bergen.


Informasjon om konstituert rektor

Frå 01. desember vil Ulveset skule få ny rektor. Kjetil Nordås vert konstituert som rektor i Solveig Ellingsen sitt fråvær. Kjetil jobbar i dag som avdelingsleiar på Fjell Ungdomsskule, og vil i tida fram til 01. desember jobbe begge stader for å sikre gode overgangar. Frå mandag 03. desember vil han ha fast plass på Ulveset. Kjetil ser fram til å jobbe her.

Innstilling om skulestruktur er klar

I dag er det kalla inn til møte i komité for drift og forvaltning den 30. april.

Etter høyringa av sakene om nedlegging av skular, føreslår rådmannen å leggja ned Tellnes skule med verknad frå 31. juli 2018 og Liljevatnet skule med verknad frå 31. juli 2019. Les meir…