Velkommen til Ulveset skule

Ulveset skule er ein barneskule som ligg vest på Sotra i Fjell kommune. Sotra er ei langstrakt øy som ligg i Hordaland fylke, like vest for Bergen.


Velkomen til skulestart torsdag 15. august

1.trinn kl. 09.00-12.45 oppmøte i gymsalen.

2.-7. trinn kl. 08.30 oppmøte på skuleplassen.

2.trinn er ferdig kl. 12.45
3.-7. trinn er ferdig kl. 14.00

Oversikt over skuleveka finn du her: Timeplan 2019-2020

De som har søkt om skuleskyss vil få utlevert busskort denne dagen.

Vi gler oss til å sjå deg.

Rektor takkar for seg

Eg vil med dette informere om at eg på grunn av helsa har sagt frå meg stillinga som rektor ved Ulveset skule. Stillinga vil bli lyst ut etter gjeldande lovar og reglar.

Mvh Solveig Ellingsen

1.klasse-elevar – skuleåret 2019-2020

1.klasse-elever hausten 2019

Vi ønskjer å invitere nye 1. klasse-elevar til førskuledag 7. juni kl. 09.30-12.30. Invitasjon med nærmare informasjon kjem heim i posten til elevane i løpet av  vinterferien.

Digitalt skjema for innskriving til 1. trinn finn du her. Fylles ut innan 8. mars.

Treng barnet ditt SFO plass kan du søkje her. Påmelding innan 1. mai.

Har barnet ditt rett på skuleskyss? Info om rett til skuleskyss

Søknad om skuleskyss grunna avstand – ordinær skyss 2019-2020

Søknad om skuleskyss på særleg FARLEG skuleveg

Velkomen til Ulveset skule!

 

 

Skuleskyss 2019-2020

Søknadskjema om skuleskyss er no klar for skuleåret 2019-2020.

Les info om rett til skuleskyss for du søkjer. Rett til skuleskyss er et enkeltvedtak, og blir innvilga etter søknad. Den gjeld for eitt år om gongen. Du må derfor søkje kvart år.
Info om rett til skuleskyss

Farleg skulevei skyss vert innvilga for elevar som går i 1-4. klasse og som bur på Åse, Nordvik, Nese/Ekren.
Søknad om skuleskyss på særleg FARLEG skuleveg

Dersom avstand mellom skule og heim overstig 2 km for elevar i 1. klasse, og 4 km for elevar i 2-7. klasse, kan du søkje her:
Søknad om skuleskyss grunna avstand – ordinær skyss 2019-2020

Søknadsfrist: 11. februar 2019