Velkommen til Ulveset skule

Ulveset skule er ein barneskule som ligg vest på Sotra i Fjell kommune. Sotra er ei langstrakt øy som ligg i Hordaland fylke, like vest for Bergen.


Bruk buss og båt under Sykkel-VM!

Under Sykkel-VM kan du nytta deg av ekstra buss- og båtruter i regi av Fjell kommune.

Laurdag 23. september og sundag 24. september går det ekstrabussar til og frå arrangementssonene på Ågotnes, Kolltveit og Straume. Videre frå Straume til Bergen sentrum går det eigne bussar. På sundag den 24. september går det båtrute mellom Ågotnes og Bergen sentrum.

Billettpris er kr. 30,- pr. reis. Billettar kjøpast elektronisk på førehand. Kjøp billettar her.

Skuleelevar, barn i barnehagane og foreldre har førsterett til å tinga billettar fram til torsdag 14. september klokka 16.00.

Her finn du ekstra bussruter, båtruter og infoblad om Sykkel-VM:

Bli med på sykkel- VM arrangement, søndag 24. september 2017

Bli med på folkefesten når eit av verdas største idrettsarrangement rullar forbi!

Søndag 24. september syklar Edwald Boasson-Hagen og Alexander Kristoff saman med resten av verdas beste syklistar forbi Kolltveit! Rundt rundkøyringa ved Kolltveit-tunellen og på golfbana skal det vere ei fansone med arrangement frå kl. 9.00 og utover dagen. Les meir på heimesida til Sykkel i Vest.

Alle skulane i Fjell er inviterte til å delta i denne store hendinga. Tellnes, Ulveset og Kolltveit skular skal delta i fansona på Kolltveit med heiing langs løypa, og innslag og underhaldning på scena. For barneskulane gjeld dette elevar frå 5.-7. klasse.

Program for Kolltveit

Her finn du oppdatert program for fansona på Kolltveit søndag 24.09.17.

Oppmøte søndag 24. september

Elevane frå Ulveset skule møter på Kolltveit skule kl 9.00. Møt nede på skuleplassen – Plakat merka Ulveset skule. Der i frå går vi samla til vårt reserverte område på sørsida av inngangen til Kolltveit-tunellen. Vi får orkesterplass til syklistane når dei susar forbi oss, så her er den beste plassen for heiing. Når syklistane har passert oss, opnar underhaldinga på scena inne på golfbana. Kl. 12.15 går vi tilbake til Kolltveit skulen, og elevane vert henta der av føresette.

Påmelding

Med tanke på bemanning treng vi informasjon om kor mange elevar frå 5.-7. klasse som kan delta. Vi ber om at alle svarer, også dersom de ikkje skal delta. Tilbakemeldingsfrist er søndag 10. September!
Alle føresette til elevar i 5.-7. klasse må gje tilbakemelding ved å klikke denne lenkja.

Bruk denne Qr koden og logg på med FEIDE saman med eleven.

Anna informasjon

Ulveset skule opnar for påmelding tysdag 5.september. Elevar frå 1. – 4. klasse er velkomne i fansonen, men då i følgje med føresette!

Informasjon om bildetaking

NB! Arrangementet i fansonen er eit offentleg arrangement. Det gjeld difor andre reglar for å ta bilete og å filme, enn i skuleregi.

Kartlegg helse- og levekår for barn og unge

Undersøking for barn og ungeI november/desember gjennomfører kommunane Fjell, Askøy, Sund og Øygarden ei undersøking av helse- og levekåra for barna i desse kommunane.

Undersøkinga vert gjennomført for elevane i femte til 10. årstrinn på alle skulane i Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Også dei føresette til desse elevane er med på undersøkinga. I Askøy vert undersøkinga retta mot elevar frå femte til sjuande årstrinn og føresette.

Undersøkinga vert sendt elektronisk til foreldre og barn med e-post, It´s learning og SMS. Dei føresette må samtykkja til at barna deira kan delta.

Her finn du meir informasjon.

Foreldremøte zero

Minner om foreldremøte kl. 18 – 20 torsdag 29. august.

Tema er Zero og antimobbearbeidet på skulen.

Det er sendt ranselpost om dette

Skulevurdering

Med utgangspunkt i mellom anna opplæringslova §14-1 fjerde ledd skal Ulveset skule vurderast. Fjell kommune med i eit vurderingsnettverk som sikrar at skulane i Fjell jamleg blir vurdert av vurderarar frå andre kommunar.

Denne gongen er skulen sitt tema for vurdering Læringsmiljø.
Skulen satsar på tre område innafor temaet: TSK,  Trivselsleiar-programmet og Zero.
I kva grad har skulen lukkast innafor satsingsområda med å nå ut til elevane, og fører dette arbeidet til endring i den pedagogiske verksemda.

Vurderinga er i gang, men først i veke 12 vil vurderarane komme til skulen for å innhente opplysningar frå ansatte, elevar og føresette.

Vurderingsrapporten vil bli ferdig og tilgjengeleg i veke 15

 

 

Opning av skulebygget om morgonen

For dei som ikkje går i sfo opnar skulebygget samtidig som tilsynet startar kl. 08.20. Dei som kjem med skulebuss blir møtt av vakt på busstoppet når bussen kjem. Dei som går på sfo bruker inngongen frå skuleplassen som før.
Ikkje noko nytt i dette, men elevar vil kanskje merke ein skilnad fordi vi no fysisk låser av den delen av bygninga som ikkje er i bruk av sfo.

Symjing

Etter jul vil bassenge opne att. Alle klassane vil få tilbod om symjeundervisning i løpet av vårhalvåret.